ĐỀ 2 SỐ GIÁ : 1.000.000 VNĐ Lưu ý : các bạn có thể nạp các mệnh giá 100k 200k 300k 500k - góp lại làm sao tổng 1.000.000 VNĐ thì số sẽ hiện ra          HOTLINE : 0984.759.277 HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 2 SỐ


NGÀY DÀN ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ*
Thứ Sáu 19/01/2018 *
18/01/2018 88 89 TRƯỢT
17/01/2018 08 09 TRÚNG ĐỀ
16/01/2018 66 67 TRÚNG ĐỀ
15/01/2018 38 39 TRƯỢT
14/01/2018 21 22 TRÚNG ĐỀ
13/01/2018 34 35 TRƯỢT
12/01/2018 77 78 TRÚNG ĐỀ
11/01/2018 70 71 TRƯỢT
10/01/2018 30 31 TRƯỢT
09/01/2018 38 39 TRƯỢT
08/01/2018 28 29 TRƯỢT
07/01/2018 56 57 TRÚNG ĐỀ
06/01/2018 68 69 TRƯỢT
05/01/2018 04 05 TRÚNG ĐỀ
04/01/2018 24 25 TRƯỢT
03/01/2018 27 28 TRƯỢT
02/01/2018 31 32 TRÚNG ĐỀ
01/01/2018 62 63 TRÚNG ĐỀ
31/12/2017 12 13 TRƯỢT
30/12/2017 18 19 TRƯỢT
29/12/2017 33 34 TRƯỢT
28/12/2017 04 05 TRÚNG ĐỀ
27/12/2017 16 17 TRƯỢT
26/12/2017 64 65 TRƯỢT
25/12/2017 63 64 TRÚNG ĐỀ
24/12/2017 01 02 TRƯỢT
23/12/2017 43 44 TRƯỢT
22/12/2017 88 89 TRƯỢT
21/12/2017 48 49 TRƯỢT
20/12/2017 14 15 TRƯỢT
19/12/2017 81 82 TRƯỢT
18/12/2017 91 92 TRƯỢT
17/12/2017 58 59 TRƯỢT
16/12/2017 08 09 TRƯỢT
15/12/2017 68 69 TRÚNG ĐỀ
14/12/2017 86 87 TRÚNG ĐỀ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC