ĐỘC THỦ LÔ GIÁ : 1.000.000 VNĐ Lưu ý : các bạn có thể nạp các mệnh giá 100k 200k 300k 500k - góp lại làm sao tổng 1.000.000 VNĐ thì số sẽ hiện ra   HOTLINE: 0984.759.277 HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU ĐỘC THỦ LÔ


NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ*
Thứ Sáu 19/01/2018 *
18/01/2018 19 TRƯỢT
17/01/2018 36 ĂN LÔ 36x1
16/01/2018 61 TRƯỢT
15/01/2018 71 ĂN LÔ 71x1
14/01/2018 38 ĂN LÔ 38x1
13/01/2018 38 ĂN LÔ 38x1
12/01/2018 84 ĂN LÔ 84x1
11/01/2018 35 TRƯỢT
10/01/2018 80 ĂN LÔ 80x1
09/01/2018 96 ĂN LÔ 96x1
08/01/2018 54 ĂN LÔ 54x1
07/01/2018 68 ĂN LÔ 68x1
06/01/2018 32 ĂN LÔ 32x1
05/01/2018 32 TRƯỢT
04/01/2018 65 ĂN LÔ 65x1
03/01/2018 99 ĂN LÔ 99x1
02/01/2018 76 ĂN LÔ 76x1
01/01/2018 67 ĂN LÔ 67x1
31/12/2017 01 ĂN LÔ 01x1
30/12/2017 77 TRƯỢT
29/12/2017 89 ĂN LÔ 89x1
28/12/2017 47 ĂN LÔ 47x3
27/12/2017 22 TRƯỢT
26/12/2017 77 TRƯỢT
25/12/2017 62 ĂN LÔ 62x1
24/12/2017 34 TRƯỢT
23/12/2017 87 ĂN LÔ 87x1
22/12/2017 05 ĂN LÔ 05x1
21/12/2017 93 ĂN LÔ 93x1
20/12/2017 45 TRƯỢT
19/12/2017 85 ĂN LÔ 85x1
18/12/2017 41 ĂN LÔ 41x1
17/12/2017 97 ĂN LÔ 97x1
16/12/2017 21 ĂN LÔ 21x1
15/12/2017 68 ĂN LÔ 68x2
14/12/2017 54 ĂN LÔ 54x2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC